Foodcourt – ett nytt begrepp

I takt med att restaurangtätheten i Malmö ständigt ökat så har det vuxit fram ett nytt koncept som heter Foodcourt. I grund och botten så betyder det att det finns en större gemensam yta med serveringsplatser och att det i anslutning till dessa finns flertalet restauranger med olika maträtter. Man skulle kunna likna det vid samma fenomen som köpcentrum där man samlar väldigt många olika butiker på ett och samma ställe för att locka till sig kunder. På samma sätt är tanken med en foodcourt. Man samlar en rad olika restauranger på ett och samma ställe för att kunna attrahera en så bred skara människor som möjligt. Oftast få finns foodcourts lite utanför centrum vilket oftast innebär nybyggd fri parkering i Malmö. Något som många kunder uppskattar.

Det finns dock en nackdel som många besökare till foodcourts upplever och det är överlag kvalitén på maten. Merparten av restaurangerna håller låga priser vilket även många gånger innebär något sämre mat. Däremot så uppskattas framför allt foodcourts utav barnfamiljer.

Många siar om att den unika restaurangen på detta sätter kommer att försvinna eftersom foodcourts innebär ett större urval till lägre priser. Det är dock inte svårt att dra paralleller till andra marknader där priset långt ifrån alltid är det avgörande. Utifall foodcourts blir ett segrande koncept eller inte återstår att se, helt klart är det dock att det kommer att vara ett koncept att räkna med.