Matförgiftning

Sverige tillhör toppskiktet i världen när det gäller god kvalitet på maten. Höga krav på renlighet och hygien inom produktionen och distributionen, noggranna kontroller och olika typer av märkning av livsmedel har under det senaste århundradet i princip minskat risken med att äta köpta livsmedel till i det närmaste noll. Ibland sker dock undantag. ”Dålig” mat slinker då och då ner i någons mage och kroppen reagerar. Ibland kraftfullt, ibland ytterst marginellt. Allra vanligaste orsaken är dock konsumentens eget försummande när det gäller förvaring eller tillredning av livsmedlet i fråga.

Färskvaror ofta boven

Livsmedel med kort ”livslängd”, så kallade färskvaror, är i princip alltid orsak till de flesta typer av lindriga matförgiftningar. Felaktigheter i förvaringstemperaturer, slarvig rengöring eller icke tillräcklig uppvärmning vid tillagning kan räcka för att en bakteriehärd som vuxit till sig hamnar i matsmältningssystemet och som då kan få det problematiskt. Det skall dock återigen understrykas att de flesta fall av matförgiftning är ofarliga. Obehagliga men inte livshotande.Apotek i Uppsala

Tydliga symptom

Vanliga symptom på matförgiftning kan vara illamående, magvärk, kräkningar och diarréer. Ibland även feber. Vid riktigt kraftfulla symptom bör man uppsöka läkarvård, så även om man har ätit livsmedel som skulle kan ha innehållit riktigt giftiga ämnen (exempelvis svamp) eller kända bakterier som Salmonella (kyckling). I annat fall kan det ofta räcka med att kontakta ett apotek för information om eventuell medicinering som kan lindra symptomen och påskynda tillfrisknandet. Apotek Samariten i Uppsala kan ge upplysningar om detta och mycket, mycket mer. Att informera sig på ett tidigt stadium kan vara en god idé. Var rädd om dig nu och ha koll på vad du stoppar i dig.